Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).

Závěr

SOTIO

16/6/2021 | 1 minuta čtení

Vytisknout
Kopírovat odkaz

Česká republika čelí významné onkologické zátěži, ovšem reakce země v oblasti boje proti nádorovým onemocněním byla dosud důrazná. Mezi největší přednosti patří osvědčený a velmi kvalitní populační onkologický registr, který je základem pro účinné sledování nádorových onemocnění a návrhy opatření, a špičková Komplexní onkologická centra poskytující specializovanou péči, z nichž některá disponují i výzkumnými kapacitami.

Díky komplexnímu zdravotnímu pojištění obyvatel je zajištěn široký dosah imunizace, screeningových služeb a léčby. Největší předností Česka je infrastruktura a dostupnost kvalifikovaných zdravotnických profesionálů.

Největší nedostatek spočívá v národním onkologickém plánu. I když Česko tento plán má, chybí údaje o jeho provádění, monitorování a vyhodnocování. Současný plán, jenž vzešel z iniciativy České onkologické společnosti, není veden a prosazován z úrovně státu, což je zásadní pro zajištění finančních prostředků.

Pro nový plán, který se v současné době připravuje, bude důležité získat podporu zdravotních orgánů. Musí v něm být rovněž slyšet hlas pacientů. Aby vznikl dobře koordinovaný a stabilní onkologický program, musí plán přesně popisovat aspekty, jako je financování, vedení, časový harmonogram, cíle, ale i rámec pro monitorování a vyhodnocení.

 Ačkoliv péče je považována za vysoce kvalitní, vyskytují se problémy jako pomalé referování do specializované péče nebo nestandardizované poskytování paliativní péče a následné péče pro děti po ukončené léčbě. Rovněž přístupy orientované na pacienty by se měly v rámci celého zdravotnického systému zavádět konzistentněji. Toto jsou oblasti, na které by mohl nový onkologický plán klást důraz. Mohlo by se zlepšit financování zdravotnictví, aby se podařilo podchytit rostoucí potřeby ohledně léčby nádorových onemocnění, a rovněž by mohlo dojít k rozšíření působnosti mechanismu pro hodnocení zdravotnických technologií i na zdravotnické prostředky a léčiva používaná ve zdravotnických zařízeních.

 

Sdílet na sociálních sítích

Sdílet na sociálních sítích

Vytisknout

Kopírovat odkaz