Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).

SOTIO Biotech

11/7/2021

Boj proti rakovině v České republice: zjištění z vyhodnocení Indexu připravenosti v onkologii (2021)

Boj proti rakovině v České republice: Zjištění z vyhodnocení Indexu připravenosti na léčbu rakoviny je zpráva vydaná analytickou společností The Economist Intelligence Unit díky partnerství se společnostmi SOTIO a PPF. 

Česká republika má podobně jako jiné evropské země stárnoucí populaci a čelí tedy rostoucí onkologické zátěži. Její úroveň je díky štědrému systému zdravotního pojištění, kvalifikovanému personálu a vyspělé infrastruktuře vysoká. Pro zvýšení úspěšnosti je ale nezbytná lepší koordinace zdrojů, jakož i přístup více orientovaný na pacienty. Tato nezávislá zpráva pojednává o přednostech a nedostatcích Česka v oblasti nádorových onemocnění z hlediska parametrů Indexu připravenosti na léčbu rakoviny (Index of Cancer Preparedness, ICP).

Úvodní slovo Radka Špíška, CEO SOTIO

Celá zpráva ICP ve formátu .pdf ke stažení. 

Úvod

Nádorová onemocnění jsou s 27% podílem na všech úmrtích[1] v České republice druhou nejčastější příčinou úmrtí po kardiovaskulárních onemocněních. V roce 2020 bylo v zemi odhaleno asi 67 000 nových případů rakoviny a 27 000 lidí[2] na tuto nemoc zemřelo. S věkovým mediánem 43,3 let patří Česko mezi 30 nejstarších populací[3] a podobně jako v ostatních evropských státech jeho obyvatelstvo dál stárne[4].

Závažnost tohoto zdravotního problému tak bude velmi pravděpodobně narůstat. Odhaduje se, že do roku 2030 vzroste počet nových případů na cca 76 000 a počet úmrtí vzroste na přibližně 32 500[5].

Přejít na detail

Zjištění této zprávy vycházejí z hodnocení České republiky s využitím rámce indexu ICP, vlastního výzkumu a rovněž rozhovorů s místními odborníky, kteří zjištění potvrdili a doplnili další postřehy.

Také děkujeme níže uvedeným odborníkům za jejich čas i vhled (uvádíme podle abecedy):

  • Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA, členka výboru České imunologické společnosti, přednostka Ústavu imunologie 2. LF Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol
  • Ing. Veronika Cibulová, tajemnice pacientské organizace Veronica, z.ú.
  • MUDr. Tomáš Doležal, PhD., ředitel Institutu pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (iHETA)
  • Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, předsedkyně České onkologické společnosti
  • JUDr. Miroslav Špecián, Ph.D., člen správní rady Nadačního fondu Hippokrates

Sdílet na sociálních sítích

Sdílet na sociálních sítích

Vytisknout

Stáhnout jako PDF

Kopírovat odkaz