Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).

Souhrnná zjištění pro Českou republiku

SOTIO

16/6/2021 | 2 minuty čtení

Vytisknout
Kopírovat odkaz

Celkové skóre a výsledky ICP, Česká republika (2021)

Celkové skóre Politiky a plánování Poskytovaná péče Zdravotnický systém a řízení

1

Austrálie 91,3 1 Austrálie 100,0 1 USA 93,9 1 Švédsko 86,4

2

Kanada 90,0 2 Kanada 97,8 2 Kanada 92,4 2 Austrálie 77,3

3

Německo 88,1 3 Velká Británie 94,1 3 Španělsko 91,5 3 Nizozemí 75,1

4

Velká Británie 87,9 4 Argentína 93,9 4 Německo 91,4 =4 Francie 74,3

5

Nizozemí 87,6 5 Nizozemí 93,8 5 Velká Británie 90,0 =4 Německo 74,3

6

USA 87,4 6 Turecko 91,9 6 Austrálie 89,7 6 Česká republika 74,0

7

Francie 86,1 =7 Francie 91,6 =7 Nizozemí 87,8 7 USA 73,8

=8

Česká republika 84,1 =7 Německo 91,6 =7 Švédsko 87,8 8 Velká Británie 71,2

=8

Španělsko 84,1 9 Jižní Korea 88,7 9 Česká republika 87,0 9 Kanada 69,5

10

Švédsko 83,2 10 Thajsko 88,4 10 Francie 86,7 10 Jižní Korea 69,1

11

Jižní Korea 81,2 11 Brazílie 88,2 11 Japopnsko 86,4 11 Čile 63,2

12

Japonsko 81,0 12 USA 87,8 12 Čile 85,6 12 Španělsko 62,8

13

Brazílie 79,8 13 Španělsko 87,5 13 Itálie 84,1 13 Brazílie 58,6

14

Itálie 79,0 14 Japonsko 87,3 =14 Argentína 83,6 14 Japonsko 57,3

15

Kolumbie 78,0 15 Česká republika 86,3 =14 Kolumbie 83,6 Průměrná hodnota 55,3

16

Argentína 77,8 16 Kolumbie 85,9 16 Brazílie 82,0 15 Itálie 55,1

 

Průměrná hodnota 73,9 17 Itálie 85,7 17 Jižní Korea 79,9 16 Kolumbie 51,2

17

Čile 73,1 Průměrná hodnota 82,1 Průměrná hodnota 75,0 17 Čína 49,2

18

Thajsko 66,7 18 Čína 79,8 18 Rusko 70,3 18 Thajsko 47,7

19

Čína 66,6 19 Keňa 77,8 19 Keňa 68,3 19 Rumunsko 47,2

20

Turecko 66,4 20 Švédsko 77,1 20 Jižní Afrika 67,8 20 Jižní Afrika 46,8

21

Kěňa 64,9 21 Egypt 72,7 21 Čína 62,0 21 Mexiko 42,8

22

Jižní Afrika 64,6 22 Indonésie 71,4 22 Mexiko 57,5 =22 Indonésie 42,5

23

Rusko 61,7 23 Mexiko 71,2 23 Turecko 55,0 =22 Rusko 42,5

24

Mexiko 60,0 24 Jižní Afrika 70,2 24 Rumunsko 54,9 24 Turecko 38,2

25

Indonésie 58,6 25 Indie 69,4 25 Thajsko 54,4 25 Indie 37,8

26

Saudská Arábie 54,5 26 Saudská Arábie 66,3 =26 Indonésie 53,9 26 Argentína 34,1

27

Rumunsko 54,4 27 Čile 65,6 =26 Saudská Arábie 53,9 27 Keňa 32,4

28

Indie 53,3 28 Rusko 62,7 28 Egypt 47,5 28 Saudská Arábie 32,2

29

Egypt 51,5 29 Rumunsko 57,4 29 Indie 45,0 29 Egypt 17,2
Zdroj: ICP

Mezi 29 státy hodnocenými v rámci ICP dosáhla Česká republika na osmou příčku (stejně jako Španělsko), což je nad průměrem a například před Švédskem a Jižní Koreou, ale za USA a Francií. Nejlepšího výsledku dosáhlo Česko v kategorii zdravotnický systém a řízení (6. místo), kde si vedlo dobře především v oblasti infrastruktury, zatímco politická vůle spíše pokulhává. V kategorii poskytované péče se umístilo na 9. místě.

V imunizaci, screeningu, včasném záchytu a dostupnosti služeb je Česko nejlepší, zlepšení by ale bylo žádoucí v oblasti klinických doporučených postupů a péči orientované na pacienty.

Nejslabší kategorií je politiky a plánování (15. místo, stále však nad celosvětovým průměrem), kde je největším nedostatkem neexistence plně vypracovaného národního onkologického plánu, byť onkologický registr a onkologický výzkum jsou na dobré úrovni.

Interpretace hodnoty ICP v rámci modelování složité reality má řadu omezení:

  • Zahrnujeme pouze ukazatele, které vycházejí z obecně srovnatelných údajů dostupných ve všech zemích. Při snaze o globální srovnatelnost může dojít ke ztrátě některých detailů a specifického kontextu dané země.
  • U některých indikátorů se opíráme o nejnovější dostupné údaje z mezinárodních zdrojů. Tyto informace mohou být opožděné, protože dokončení globálních studií trvá několik let. Některé informace se navíc mohou spoléhat na jediný datový zdroj, například na individuání hlášení úředníků pro Světovou zdravotnickou organizaci (WHO).
  • Potřeba konzistence při měření výsledků napříč zeměmi může někdy vést k určitým nestandardním výsledkům. Země mohou mít různé strategie či intervence v závislosti na jejich prioritách a epidemiologických profilech. Země může například řešit očkování proti hepatitidě B odlišně na základě prevalence. Ale pro účely mezinárodní srovnatelnosti bereme pouze jeden pohled, a to je podíl jednoročních dětí, které dokončí úplný očkovací plán.
  • Jedná se hlavně o analýzu vstupů (jako jsou politiky, instituce, zdroje, infrastruktura a řízení). Výsledky analýzy proto mohou být v rozporu s pozorovanou realitou. Například země s nedávným významným posunem v odborných politikách může dosáhnout dobrých výsledků, i když reálné výsledky zdravotní nejsou zcela optimální. Samohodnocení kvality provádění politik je klíčovým úkolem pro vedení zemí, aby se jejich realizace promítla do pozitivních výsledků.
  • Hodnocení politik je obecně obtížné. Pravidla nemusí být implementována dlouho nebo mohou být zavedena nedostatečně, aby měly reálný dopad. Proč tedy hodnotit politiky? Protože politiky jsou prvním krokem k uznání existence problému a k práci na jeho řešení.
  • Případný nedostatek údajů ve jednotlivých zemích umožňuje ICP měřit implementaci politik pouze v omezené míře. Kvalita implementace se může značně lišit. Například existence národního programu screeningu rakoviny děložního čípku v rámci veřejného zdravotního pojištění není automaticky potvrzením optimální funkčnosti.
  • Tato studie představuje pouze relativní posouzení malé skupiny zemí, proto je třeba interpretovat uvedená hodnocení s opatrností.

Další podrobnosti o metodice a limitech ICP naleznete ve zprávě na webové stránce platformy World Cancer Initiative.

Sdílet na sociálních sítích

Sdílet na sociálních sítích

Vytisknout

Kopírovat odkaz