Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

Finanční služby PPF Financial Holdings B.V.
Home Credit
PPF banka
Air Bank
Mobi Banka
Nizozemsko
Česká republika
Rusko
Čína
Slovensko
USA
Kazachstán
Vietnam
Indie
Indonésie
Filipíny
Srbsko
Telekomunikace PPF Telecom Group B.V.
CETIN
O2 Czech Republic
Telenor CEE
Nizozemsko
Česká republika
Slovensko
Bulharsko
Maďarsko
Černá Hora
Srbsko
Média Central European Media Enterprises Česká republika
Bulharsko
Slovensko
Rumunsko
Slovinsko
Biotechnologie SOTIO
Další společnosti
Česká republika
Rusko
Čína
Švýcarsko
USA
Francie
Reality PPF Real Estate Holding Česká republika
Rusko
Nizozemsko
Německo
Rumunsko
Velká Británie
Strojírenství Škoda Transportation
TEMSA
Česká republika
Rusko
Maďarsko
Německo
Polsko
Finsko
Turecko
Pojišťovnictví PPF Life Insurance Rusko
Zemědělství RAV Agro Rusko
Ostatní účasti Polymetal International
Bestsport
PPF Art
PPF a.s.
Culture Trip
PPF A4 B.V.
ClearBank
Mall Group
Heureka
CzechToll
ČD - Telematika a.s.
Tanemo a.s.
Rusko
Kazachstán
Česká republika
Velká Británie
Chorvatsko
Slovensko
Maďarsko
Polsko
Rumunsko
Slovinsko